Questo sito impiega cookie come descritto nella informativa. Continuando la navigazione si esprime consenso a tale impiego

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Acquedotto del Carso - Kraški Vodovod
Veduta del Comune di Duino Aurisina / Razgled Občine Devin Nabrežina
Veduta del Comune di Duino Aurisina / Razgled Občine Devin Nabrežina
Veduta del Comune di Sgonico / Razgled Občine Zgonik
Comune di Sgonico (Grotta gigante) / Občina Zgonik (Briška jama)
Comune di Monrupino (Rocca di Monrupino) / Občina Repentabor (Tabor)
Veduta del Comune di Monrupino / Razgled Občine Repentabor

Sektor voda

  1) PROŠNJA ZA NOV VODOVODNI PRIKLJUČEK

V primeru prošnje za nov priključek ali v primeru, ko obstoječa nepremičnina še ni dejansko povezana na distribucijsko omrežje, je postopek naslednji:

1. Prošnja za predračun: prošnjo za predračun za priključitev oddate tako, da izpolnite spodnje obrazce in priložite potrebno dokumentacijo, vse skupaj pa posredujete ACKV na naslednje načine:

 • v delovnem času poslovalnic ACKV
 • po e-pošti na naslov:
 • po faksu na številko: 040 201 363
 • po navadni pošti na naslov: Nabrežina Kamnolomi, 25/C – 34011 Devin - Nabrežina (TS)

2. Pregled in predračun: da bi pripravil ponudbo, ACKV po prejemu prošnje določi (če je treba) termin srečanja in nato pregleda na mestu priključitve.

3. Priključitev in vzpostavitev oskrbe: dela za priključitev se izvedejo SAMO po plačilu zneska, navedenega v ponudbi, podpisu pogodbe o oskrbi in izvedbi vseh del, za katera je pristojen vlagatelj.

Znesek iz predračuna je treba nakazati na bančni račun:
IBAN IT47 D089 2836 4600 1000 0012 612 (B C C del Carso – Z K B)
ali pa na poštni račun:
IBAN IT03 F076 0102 2000 0000 0250 340
oba računa pripadata podjetju Acquedotto del Carso SpA / Kraški vodovod, d. d.

Dokumentacija, ki je jo treba predložiti prošnji za nov vodovodni priključek:

1) Modulo Richiesta nuovo allaccio idrico _ Obrazec Prošnja po novem vodovodnem priključku.pdf

2) Kopija osebne izkaznice in davčne številke

3) Potrdilo o vpisu v register podjetij (ko ne gre za gospodinjstvo)

4) Modulo Dichiarazione sostitutiva atto notorio _ Obrazec Samoizjava.pdf

5) Modulo Certificato di residenza in autocertificazione _ Obrazec Potrdilo stalnega bivališča v samoizjavi.pdf

6) Informativa sul trattamento dei dati personali ITA-SLO presa visione.pdf

7) Modulo Comunicazione dati catastali _ Obrazec Izjava katastrskih podatkov.pdf

8) Kopija gradbenega dovoljenja z grafičnimi elaborati ali obvestilo o začetku del (SCIA)

9) Izjava o skladnosti napeljav z M. O. št. 37/2008 (če ste ga že pridobili)

10) Kupo-prodajna pogodba ali najemna pogodba obrata (predpogodba NI dovolj)

11) Morebitno pisno dovoljenje s kopijo osebne izkaznice lastnika v primeru, da najemna pogodba ali notarska listina še nista veljavni

12) Kolek v vrednosti € 16,00

 

2) SPREMEMBA UPORABNIKA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA

Do spremembe uporabnika vodovodnega priključka pride, ko podpisnik pogodbo prekine in se ta prenese na novega odjemalca.

Za spremembo uporabnika gre tudi v primeru, ko podpisnik pogodbe prekinitve sicer ne sporoči, ACKV pa s strani novega odjemalca prejme prošnjo za spremembo uporabnika, pri čemer novi odjemalec dokaže oziroma izjavi, da ustreza pogojem za sklenitev pogodbe (lastništvo – najem/posojilo – druge stvarne pravice).

Za spremembo/prenos vodovodnega uporabnika je treba izpolniti spodnje obrazce in jih opremiti s potrebno dokumentacijo ter posredovati ACKV na naslednje načine:

 • v delovnem času poslovalnic ACKV
 • po e-pošti na naslov:
 • po faksu na številko: 040 201 363
 • po navadni pošti na naslov: Nabrežina Kamnolomi, 25/C – 34011 Devin - Nabrežina (TS)

Ob sklenitvi pogodbe o oskrbi je treba za ponovno vzpostavitev storitve poravnati stroške za spremembo/prenos in morebitne dodatne stroške glede na sestavo tarife.

Plačati je mogoče:

- v gotovini (če je znesek manjši od € 1.000,00) v poslovalnicah ACKV ob sklenitvi pogodbe o oskrbi;

- z bančnim nakazilom na račun: Acquedotto del Carso SpA / Kraški vodovod, d. d., pri banki ZKB IBAN IT47 D089 2836 4600 1000 0012 612;

- s poštno položnico na račun IBAN IT03 F076 0102 2000 0000 0250 340 imetnika Acquedotto del Carso SpA / Kraški vodovod, d. d.;

- s kartico prek sistema POS v poslovalnicah ACKV.

Dodatne informacije so na voljo v Pravilniku o celovitem upravljanju vodovodne storitve.

Obrazci za spremembo/prenos vodovodnega uporabnika:

1) Modulo Richiesta voltura_subentro allaccio idrico _ Obrazec Prošnja prevzema_prenosa vodovodnega priključka.pdf

2) Kopija osebne izkaznice in davčne številke

3) Potrdilo o vpisu v register podjetij (ko ne gre za gospodinjstvo)

4) Modulo Dichiarazione sostitutiva atto notorio _ Obrazec Samoizjava.pdf

5) Modulo Certificato di residenza in autocertificazione _ Obrazec Potrdilo stalnega bivališča v samoizjavi.pdf

6) Informativa sul trattamento dei dati personali ITA-SLO presa visione.pdf

7) Modulo Comunicazione dati catastali _ Obrazec Izjava katastrskih podatkov.pdf

8) Kopija plačanega računa za vodarino prejšnjega uporabnika

9) Kopija gradbenega dovoljenja z grafičnimi elaborati ali obvestilo o začetku del (SCIA) (če ga imate)

10) Izjava o skladnosti napeljav z M. O. št. 37/2008 (če jo imate)

11) Kupo-prodajna pogodba ali najemna pogodba obrata (predpogodba NI dovolj)

12) Morebitno pisno dovoljenje s kopijo osebne izkaznice lastnika v primeru, da najemna pogodba ali notarska listina še nista veljavni

13) Kolek v vrednosti € 16,00

14) Pristojbine za spremembo € 22,00

15) Kavcija za vsako posamezno stanovanjsko enoto: za domačo rabo € 27,00; za domačo ne bivajoči € 47,00; ostale rabe € 120,00 + (kolek € 2,00); kmetijska/živinorejska raba € 44,00; hidrant 120,00 + (kolek € 2,00).

 

3) PROŠNJA ZA PONOVNO PRIKLJUČITEV UPORABNIKA VODOVODNE STORITVE

Oskrba se ob prenehanju pogodbe zaradi kakršnega koli razloga prekine brez vloge za prenos, ponovno pa se vzpostavi samo na podlagi prošnje za ponovno vzpostavitev.

Za ponovno vzpostavitev vodovodnega priključka je treba izpolniti spodnje obrazce, jim priložiti potrebno dokumentacijo in jih posredovati ACKV na naslednje načine:

 • v delovnem času poslovalnic ACKV
 • po e-pošti na naslov:
 • po faksu na številko: 040 201 363
 • po navadni pošti na naslov: Nabrežina Kamnolomi, 25/C – 34011 Devin - Nabrežina (TS)

Ponovna vzpostavitev oskrbe je mogoča samo po sklenitvi nove pogodbe.

Ob sklenitvi pogodbe o oskrbi je treba poravnati stroške za ponovno vzpostavitev vodovodnega priključka glede na sestavo tarife.

Plačati je mogoče:

- v gotovini (če je znesek manjši od € 1.000,00) v poslovalnicah ACKV ob sklenitvi pogodbe o oskrbi;

- z bančnim nakazilom na naziv: Acquedotto del Carso SpA / Kraški vodovod, d. d., pri banki ZKB IBAN IT47 D089 2836 4600 1000 0012 612;

- s poštno položnico na račun IBAN IT03 F076 0102 2000 0000 0250 340 imetnika Acquedotto del Carso SpA / Kraški vodovod, d. d.;

- s kartico preko sistema POS v poslovalnicah ACKV.

Obrazci za ponovno vzpostavitev vodovodnega priključka:

1) Modulo Richiesta riattivazione utenza idrica _ Obrazec Prošnja za ponovno odprtje vodovodnega priključka.pdf

2) Kopija osebne izkaznice in davčne številke

3) Potrdilo o vpisu v register podjetij (ko ne gre za gospodinjstvo)

4) Modulo Dichiarazione sostitutiva atto notorio _ Obrazec Samoizjava.pdf

5) Modulo Certificato di residenza in autocertificazione _ Obrazec Potrdilo stalnega bivališča v samoizjavi.pdf

6) Informativa sul trattamento dei dati personali ITA-SLO presa visione.pdf

7) Modulo Comunicazione dati catastali _ Obrazec Izjava katastrskih podatkov.pdf

8) Kopija plačanega računa za vodarino prejšnjega uporabnika

9) Kopija gradbenega dovoljenja z grafičnimi elaborati ali obvestilo o začetku del (SCIA) (če ga imate)

10) Izjava o skladnosti napeljav z M. O. št. 37/2008 (če jo imate)

11) Kupo-prodajna pogodba ali najemna pogodba obrata (predpogodba NI dovolj)

12) Morebitno pisno dovoljenje s kopijo osebne izkaznice lastnika v primeru, da najemna pogodba ali notarska listina še nista veljavni

13) Kolek v vrednosti € 16,00

14) Pristojbine za spremembo € 22,00;

15) Kavcija za vsako posamezno stanovanjsko enoto: za gospodinjsko rabo € 26,40; za gospodinjsko rabo v primeru osebe brez stalnega prebivališča na naslovu € 46,98; druge rabe € 119,06 + (kolek € 2,00); kmetijska/živinorejska raba € 44,00; hidrant 119,06 + (kolek € 2,00).

 

4) PROŠNJA ZA PREMESTITEV OBSTOJEČEGA VODOMERA/PRIKLJUČKA

Uporabnik lahko zaprosi za premestitev vodomera. To lahko opravi osebje ACKV ali od njega pooblaščeno osebje po pregledu tehnične skladnosti nove lokacije in po plačilu stroškov; uporabnik pa je dolžan samostojno in na lastne stroške izvesti vsa potrebna dela za prilagoditev znotraj zasebnega zemljišča.

Če uporabnik zaprosi za premestitev vodomera z zasebnega zemljišča na javno površino, vlagatelja bremenijo izključno stroški gradbenih del, stroške delovne sile in materiala pa krije ACKV, razen pokrova priključka in nepovratnega ventila, ki se nahaja pod vodomerom.

Za premestitev obstoječega vodomera/vodovodnega priključka je treba izpolniti spodnje obrazce, jim priložiti potrebno dokumentacijo in jih posredovati ACKV na naslednje načine:

 • v delovnem času poslovalnic ACKV
 • po e-pošti na naslov:
 • po faksu na številko: 040 201 363
 • po navadni pošti na naslov: Nabrežina Kamnolomi, 25/C – 34011 Devin - Nabrežina (TS)

Da bi ACKV pripravil ponudbo, po prejemu vloge za premestitev obstoječega vodomera/vodovodnega priključka določi termin srečanja (če je treba) in nato pregleda na lokaciji.

Dela za premestitev vodomera/vodovodnega priključka se izvedejo SAMO po plačilu predračuna, in potem ko je vlagatelj izvedel dela, za katera je pristojen.

Znesek iz predračuna je treba nakazati na bančni račun
IBAN IT47 D089 2836 4600 1000 0012 612 (B C C del Carso – Z K B)
ali pa na poštni račun
IBAN IT03 F076 0102 2000 0000 0250 340
oba računa pripadata podjetju Acquedotto del Carso SpA / Kraški vodovod, d. d.

Obrazci za vlogo za premestitev obstoječega vodomera/vodovodnega priključka:

1) Modulo Richiesta spostamento contatore_utenza idrica esistente _ Obrazec Prošnja za premik obstoječega števca_priključka.pdf

2) Kopija osebne izkaznice in davčne številke

3) Potrdilo o vpisu v register podjetij (ko ne gre za gospodinjstvo)

4) Modulo Dichiarazione sostitutiva atto notorio _ Obrazec Samoizjava.pdf

5) Modulo Certificato di residenza in autocertificazione _ Obrazec Potrdilo stalnega bivališča v samoizjavi.pdf

6) Informativa sul trattamento dei dati personali ITA-SLO presa visione.pdf

7) Kopija gradbenega dovoljenja z grafičnimi elaborati ali obvestilo o začetku del (SCIA) (če ga imate)

8) Izjava o skladnosti napeljav z M. O. št. 37/2008 (če jo imate)

9) Kupo-prodajna pogodba ali najemna pogodba obrata (predpogodba NI dovolj)

10) Morebitno pisno dovoljenje s kopijo osebne izkaznice lastnika v primeru, da najemna pogodba ali notarska listina še nista veljavni

 

5) ODPOVED POGODBE O OSKRBI

Odpoved pomeni zaprtje vodomera in prekinitev pogodbenega razmerja z izstavitvijo zadnjega računa, v katerem je v celoti obračunana vsa poraba do dne zaprtja vodomera in je povrnjena kavcija.

Podpisnik uporabniške pogodbe mora odpoved pogodbe o oskrbi sporočiti, ko se izseli ali ko iz kakršnega koli razloga nepremičnino prepusti drugim v last ali posedovanje. Če tega ne sporoči, soglaša s solidarnim plačevanjem oskrbe skupaj z novim uporabnikom storitve.

Za odpoved vodovodnega priključka je treba izpolniti spodnje obrazce, jim priložiti potrebno dokumentacijo in jih posredovati ACKV na naslednje načine:

 • v delovnem času poslovalnic ACKV
 • po e-pošti na naslov:
 • po faksu na številko: 040 201 363
 • po navadni pošti na naslov: Nabrežina Kamnolomi, 25/C – 34011 Devin - Nabrežina (TS)

ACKV-ju morajo biti omogočeni vsi potrebni pogoji za ukinitev storitve; v primeru, da vodomer ni nameščen zunaj zasebne posesti in/ali ni dosegljiv oziroma je pogojno dosegljiv, mora odstopajoča stranka osebju ACKV zagotoviti dostop do vodomera.

Neizpolnjevanje zgoraj navedenega pogoja zakonsko razveljavi uporabnikovo izjavo o odpovedi, uporabnik pa ostane podpisnik pogodbe, in torej odgovoren za morebitno porabo in/ali škodo, ki jo lahko povzroči neznana oseba.

Obrazci za odpoved vodovodnega priključka:

1) Modulo Disdetta utenza idrica _ Obrazec Odpoved vodovodnega priključka.pdf

2) Kopija osebne izkaznice in davčne številke uporabnika

3) Če gre za najem, dovoljenje/obvestilo o lastništvu

 

6) VLOGA ZA PREVERJANJE DELOVANJA VODOMERA

Če uporabnik podvomi o pravilnem delovanju vodomera, lahko vloži prošnjo za njegovo zamenjavo na stroške, določene v ceniku, ki ga navaja 47. člen tega Pravilnika, brez ponovnega obračuna stroškov.

Lahko pa vloži tudi prošnjo za preverjanje delovanja vodomera, ki se opravi v pooblaščenem laboratoriju.

Pregled vodomera s strani ACKV se opravi na prošnjo ali zahtevo uporabnika, lahko tudi v njegovi navzočnosti, če to zahteva, in sicer v 90 dneh od prejema prošnje.

Če je povprečje odstopanj večje ali manjše od 3 % glede na izmerjeno vrednost, se napačno izmerjena poraba ponovno obračuna na podlagi predhodne povprečne porabe (ki je bila izmerjena v enakih obdobjih in ob enakih pogojih, preteklih ali prihodnjih).

Podjetje o rezultatih preverjanja in o morebitni rekonstrukciji porabe uporabnika pisno obvesti.

Stroški preverjanja in popravila ali zamenjave vodomera bremenijo ACKV, če so bili uporabnikovi dvomi upravičeni, v nasprotnem primeru pa uporabnika, in sicer v pavšalnem znesku, ki ga določa cenik v 47. členu tega Pravilnika.

V primeru nedelovanja vodomera se uporabnikovi stroški obračunajo sorazmerno s porabo v preteklem obračunskem obdobju.

Za pregled delovanja vodomera je treba izpolniti spodnji obrazec, mu priložiti potrebno dokumentacijo in ga posredovati na ACKV na naslednje načine:

 • v delovnem času poslovalnic ACKV
 • po e-pošti na naslov:
 • po faksu na številko: 040 201 363
 • po navadni pošti na naslov: Nabrežina Kamnolomi, 25/C – 34011 Devin - Nabrežina (TS)

Obrazci za preverjanje delovanja vodomera:

1) Modulo Richiesta verifica contatore _ Obrazec Prošnja po preverjanju odomera.pdf

2) Kopija osebne izkaznice in davčne številke vlagatelja

 

7) PROŠNJA ZA PREVERJANJE OBRATOVALNEGA TLAKA

ACKV zagotavlja stopnje tlaka in zmogljivosti, ki jih navaja v Katalogu storitev.

Uporabnik lahko prosi za preverjanje tlaka v zunanjem distribucijskem omrežju na podlagi postopkov, predvidenih v Katalogu storitev.

Če je stopnja tlaka zunaj navedenih meja, stroški za preverjanje bremenijo ACKV, v nasprotnem primeru pa uporabnika, in sicer skladno s cenikom iz 47. člena tega Pravilnika.

1) Modulo Richiesta verifica livello pressione _ Obrazec Prošnja po preverjannu obratovalnega tlaka.pdf

2) Kopija osebne izkaznice in davčne številke vlagatelja

 

8) VLOGA ZA PLAČEVANJE PO OBROKIH

ACKV ima pravico uporabnikom, ki za to zaprosijo, odobriti možnost obročnega plačila neplačanih zneskov pod naslednjimi pogoji:

1. Prošnja mora prispeti pred rokom zapadlosti računa, za katerega se prosi za odlog, oziroma v roku uradnega nastanka zamude.

2. Uporabnikova pretekla plačila morajo biti v celoti poravnana.

Uporabnik, ki želi uveljaviti pravico do obročnega plačevanja, mora izpolniti ustrezni spodnji obrazec, opremljen s potrebno dokumentacijo, in ga posredovati ACKV na naslednje načine:

 • v delovnem času poslovalnic ACKV
 • po e-pošti na naslov:
 • po faksu na številko: 040 201 363
 • po navadni pošti na naslov: Nabrežina Kamnolomi, 25/C – 34011 Devin - Nabrežina (TS)

Plačevanje po obrokih ni mogoče za zneske, nižje od 150,00 evrov; v tem primeru pa je mogoče odložiti rok plačila za največ dva meseca od prvotnega roka.

Odlog roka v nobenem primeru ne more presegati štirih mesečnih obrokov; rok prvega obroka mora sovpadati s prvotnim rokom zapadlosti računa, razen če prošnja za obročno plačevanje ne prispe v 30 dneh od prvotnega roka zapadlosti.

Obrazci za vlogo za obročno plačevanje:

1) Modulo Richiesta rateizzazione della bolletta _ Obrazec Prošnja po plačilu plačilnega lista na obroke.pdf

2) Kopija osebne izkaznice in davčne številke uporabnika

 

8) SPREMEMBA OSEBNIH PODATKOV ALI NASLOVA

Za spremembo osebnih podatkov ali naslova, na katerega se pošiljajo računi, mora uporabnik izpolniti spodnji obrazec, ga opremiti s potrebno dokumentacijo in posredovati ACKV na naslednje načine:

 • v delovnem času poslovalnic ACKV
 • po e-pošti na naslov:
 • po faksu na številko: 040 201 363
 • po navadni pošti na naslov: Nabrežina Kamnolomi, 25/C – 34011 Devin - Nabrežina (TS)

Obrazci za spremembo osebnih podatkov ali naslova:

1) Modulo di richiesta di modifica dell'anagrafica o di recapito _ Obrazec za prošnjo po spremembi anagrafskih podatkov in_ali naslova.pdf

2) Kopija osebne izkaznice in davčne številke uporabnika

3) Potrdilo o vpisu v register podjetij (samo v primeru podjetij)

 

9) SPOROČILO KATASTRSKIH PODATKOV

SPOROČILO KATASTRSKIH PODATKOV NEPREMIČNINE, PRIKLJUČENE NA VODOVODNO OMREŽJE (333. odstavek 1. člena Z. št. 331 z dne 30. 12. 2004)

Spoštovani,

sporočamo Vam, da finančni zakon 2005 (Z. št. 311 z dne 30. 12. 2004) od vseh podjetij, ki nudijo vodovodne storitve, plin ali električno energijo, od 1. aprila 2005 zahteva, da od svojih strank pridobijo katastrske podatke za nepremičnino, za katero se sklepa pogodba o oskrbi.

Spodnji obrazec mora izpolniti podpisnik pogodbe o oskrbi, tudi če ni lastnik nepremičnine (npr. stanovalec, najemojemalec, nosilec stanovanjske pravice itd.). Prosimo Vas torej, da pazljivo preberete navodila, izpolnite obrazec, ga podpišete in posredujete ACQUEDOTTO DEL CARSO SPA/KRAŠKI VODOVOD, D. D., na naslednje načine:

 • v delovnem času poslovalnic ACKV
 • po e-pošti na naslov:
 • po faksu na številko: 040 201 363
 • po navadni pošti na naslov: Nabrežina Kamnolomi, 25/C – 34011 Devin - Nabrežina (TS)

Ko ACKV pridobi potrebne podatke, jih posreduje Davčnemu registru, kot to določata Finančni zakon iz leta 2005 ter ukrep Direktorjev Agencije za prihodke in prostor z dne 16. marca 2005 (objavljen v UL št. 68 z dne 23. 3. 2005).

ACKV zavrača kakršno koli odgovornost, če stranka ne posreduje svojih podatkov oziroma če so ti nepopolni ali nepravilni.

Pri tem opozarjamo, da lahko Finančna uprava stranki pripiše upravno kazen/ukrep v znesku od 103,00 € do 2.065,00 €, če ne sporoči katastrskih podatkov oziroma če so ti nepravilni (13. člen OPR št. 605 z dne 29. 9. 1973, kot je bil spremenjen z UZ št. 203 z dne 30. 9. 2005, spremenjenim v Zakon št. 248 dne 2. 12. 2005). Poleg tega obveščamo, da mora ACKV, če od stranke ne prejme katastrskih podatkov, na podlagi Okrožnice Agencije za prihodke št. 44/E z dne 19. 10. 2005 to sporočiti Agenciji, ki opravi potrebne davčne preglede, katerih stroški bremenijo stranko.

Dodatna pojasnila o normativih, ki predpisujejo sporočanje katastrskih podatkov, lahko prejmete v poslovalnicah Agencije za prihodke ali pa na spletni strani www.agenziaentrate.gov.it.

1) Modulo Comunicazione dati catastali _ Obrazec Izjava katastrskih podatkov.pdf

2) Kopija osebne izkaznice in davčne številke izjavitelja

 

logo duino aurisina

logo monrupino

logo sgonico